Kontrol serumu ve kalibratörlerimiz yenilendi. (5-9-2010)

      Kontrol serumu  ve kalibratörlerimiz yenilendi.

      Yeni kontrol serumlarımızda rutin biyokimya değerlerine ilave olarak CK-MB, HDL, LDL değerleri de artık mevcut. Tek kontrol ve tek kalibratörle rutin ve spesifik biyokimya testlerinin tamamını kalibre edip kontrol etme rahatlığını yaşayabilirsiniz… (5-9-2010)