Archem H3000 Kan Sayım Cihazı (Hemogram)
 • Özellikler
 • Resimler
 • Download

60 TEST/SAAT   19 Paramere
ARCHEM H3000 Teknik Özellikleri

 • Cihaz tam kan numunesinden en az 19 parametrenin ölçümü ile üçlü formül WBC,
  RBC ve PLT histogramlarını ölçer. Cihaz aşağıda belirtilen parametreleri çalışır.

RBC  (Eritrosit)   
WBC (Lökosit)        
HGB  (Hemoglobin) 
HCT  (Hematokrit)  
PLT (Trombosit)     
PCT (Platokrit)        
MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi)    
RDW-SD(Ortalama Eritrosit Dağılım Genişliği SD)
RDW-CV(Ortalama Eritrosit Dağılım Genişliği CV)
MCH (Ortalama Hemoglobin Miktarı)

MCHC(Ortalama Hemoglobin Konsantrasyonu)
MPV (Ortalama Trombosit Hacmi)
PDW (Trombosit dağılım Genişliği)
LYM# (Lenfosit Sayısı)
LYM% (Lenfosit Yüzdesi)
MID#  (Monosit Sayısı)
MID%   (Monosit Yüzdesi)  
GRN# (Granülosit     Sayısı)
GRN% (Granülosit  Yüzdesi)

 • Cihaz otomatik moda 15 mikrolitre  venöz kanla çalışır.
 • Cihaz ekranında son hastaya ait sonucun tamamı histogramla beraber görülebilmektedir.
 • Cihazda dilüent, lyse, kan numune miktarı programsal olarak artırılıp azaltılabilmektedir. Spesifik durumlarda (özellikle veteriner modlarda)  kullanıcı bu değerleri kendisi arttırıp azaltabilir.
 • Cihaz en fazla üç adet orijinal ambalajında reaktif kullanır.
 • Cihaz start-up ve  standby  programlarına sahiptir. Cihaz standby durumunda iken otomatik olarak 4 saate bir kendisini yıkayabilecek(Bununla tortu, kir, reaktif hammaddelerinin yapışmasını engellenmiş olur.) otomatik bakım programına sahiptir.
 • Cihaz istenildiğinde tam kan (otomatik), istenildiğinde ön dilüsyonlu çalışma modalarında test yapar.
 • Cihaz saatte en az 60 kan sayım analizi yapar.
 • Cihazın test hafıza kapasitesi 400,000 testten fazladır. Ayrıca bilgisayar bağlantısı ile bu hafıza daha fazla test sayısına çıkarılabilir.  Gerektiğinde cihaz yanında verilebilecek bilgisayar bağlantı programının dilinin Türkçe’dir.
 • Cihazda HGB ölçümü fotometrik olarak ışık ve filtre kullanılarak ölçüm yapılabilmektedir.
 • Cihazda WBC ve RBC ölçüm haznelerinden önce ayrı ayrı birer adet olmak üzere toplam iki adet kirlenmeyi önleyici, sayım haznelerini tıkayacak kirleri temizlemek için filtre vardır.
 • Cihazın okuma doğruluğunu garantilemek için küvetlerden yapılan ölçümlerde manometre (basınçölçer)  vardır.
 • Cihaz aynı zamanda sonuç güvenirliliğini sağlamak için volum limiter sistemler kullanmaktadır. Sadece manometre (basınç ölçme) özelliği ile değil aynı zamanda sayım zamanının belirlenen aralıkta olup olmadığı bu sistemledenetleyerek de tıkanıklığı tespit edebilmektedir.
 • Cihaz 1 adet RS232 seri çıkışına, 1 adet printer çıkışı, bir adet  RJ-45 eternet portu, bir adet PS-2 klavye portuna sahiptir. Printer çıkışından harici printer bağlanabilir
 • Cihazda bir adet dahili termal sessiz printer vardır. (Nokta vuruşlu eski teknoloji printer değildir.)
 • Cihaza bir adet external klavye bağlanabilir. Bununla numune bilgileri kolaylıkla girilebilir.
 • RS 232 bağlantısı yapılabilir, merkezi bilgisayara tüm test sonuçları otomatik olarak gönderebilir.
 • Cihaz bağlanabilecek bilgisayar programında hasta girişlerinde hasta adı, soyadı, cinsi, yaşı, Protokol numarası gibi bilgiler girilebilir.
 • Cihazda atık kabını kontrol eden atık sensörleri vardır ve atık kabı dolduğunda otomatik olarak uyarır. Cihaz dilüent, lyse ve cleaner bittiğinde kullanıcıyı yazılı uyarır.
 • Cihaz sulandırmaya gerek duymadan pediatrik hemogram tüpleriyle de okuma yapabilir.
 • Hasta sonuçlarında girilen limitlere göre düşük veya yüksek mesajı ile meydana gelen anormallikleri hata kodları ile kullanıcıya açıklayıcı bilgiler verir.
 • Geçmiş hastalara ait istenilen hastanın sonuçları, tüm parametreler ve 3 histogram dahil istenilen printerden verilebilir.
 • Cihaz probunun içini ve dışını otomatik olarak temizler.
 • Cihazda geniş bir kalite kontrol programı vardır.
 • Cihaz tıkanıklık durumunda kendisi otomatik tıkanıklık giderme sistemini başlatır, tıkanıklığını yüksek elektrik voltajı göndererek ve cleaner reaktifi kullanarak giderir.
 • Cihaz 220 Volt (+/- %10) ve 50Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
 • Cihazın tüm özelliklerini ve kullanımıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatan orijinal kullanım kitabı Türkçe dilindedir.